Foliehattar I – En fara för demokratin

garnisonEn av bieffekterna i en demokrati är att när medborgare blir varse att deras åsikter har ett lika värda kommer de att förväxla detta med att deras uppfattning om sanning har samma status. Så är det inte. Det vore att ägna sig åt osund relativism, att tillskriva sitt tyckande mer bevisvärde än de faktiska motsägande bevisen. Vi skall förlita oss på fakta och empiri, bygga trovärdiga hypoteser. Naturligtvis kan det i många fall vara svårt att nå fram till en sanning som ligger i fas med verkligheten, därför har vi begreppet ”bortom allt rimligt tvivel”.

 Vi kan dela in mediakonsumenten i tre kategorier: De som tror på allt som presenteras, de som inte tror på något, samt de som ständigt tänker och analyserar under det att de konsumerar massmedia. Vilken av dessa grupper tror ni är den minsta?

 Ändå finns det en ytterligare om än farligare grupp konsumenter av media: de som enbart tar till sig det de redan tror på. De som hittar på eget efter hand som historien fortskrider, helt bortkopplat från all verklighetsanknytning.

 Det sorliga är att en del kan bygga upp helt befängda hypoteser på grund av att det finns ett orimligt tvivel i en helt trovärdig. Sedan kan de hänga kvar vid sin otroliga hypotes även om en mängd bevis för motsatsen presenteras för dem. Som om deras önsketänkande, eller fantasier är överordnade en mer trovärdig förklaring.

 Dessa människor är en fara i en demokrati. Det är inte konstigt att de i sin tur, många gånger ser en fara med demokrati.

 Dessa människor, dessa foliehattar tänker ”zebror” när de hör hästhovar, tänker ”konspiration” där det inte finns någon. Dessa människor, dessa foliehattar sätter hellre in ett virusskydd i sina datorer än i sina barn.  

 Botemedlet mot denna massmediala farsot heter undervisning. Utbildning är en garant för demokratin, och utan demokrati är undervisning ren förvaring av elever och studenter.

Detta inlägg publicerades i Demokrati, pedagogik och märktes , , , , , . Bokmärk permalänken.

45 kommentarer till Foliehattar I – En fara för demokratin

 1. PeO_W skriver:

  Min eloge, ”hellre virusskydd i datorn än i sina barn”…. det är lysande.

  Gilla

 2. sokrates skriver:

  Undervisning visa ”undret”. Demokratins garant är människan . Kunskap är en produkt ,kunskapandet är en aktivitet att kunna skapa , kunskap är kunnande och skapande på samma gång. Att ha en kunskapförmåga är förutsättning för kunskap. Skolans uppgift vore väl att undervisa kunskapsförmåga inte skapa konsumenter.
  Att lysa upp i mörkret så man ser är ju bara en förutsättning för kunskapen att se repet är ingen kunskap i sig bara dess förutsättning .
  Kunskapens empiriska grundförutsättning är ju varseblivningen men utan tänkandet över erfarenheten genom varseblivningen uppstår inte verklig kunskap eller rättare sagt ingen egen kunskap. Mörkret är ju också en erfarenhet. Vad jag vill säga är att man i skolan bara konsumerar kunskap vilket förlamar kunskapsförmågan och skapar beroende av en så kallad ”aktoritet” eller som det så fint heter sanningen. Foliehattar hit eller dit dom kommer alltid att finnas som all hysteri om någon varit på månen eller inte.

  Gilla

 3. csaar skriver:

  Peo!
  Jo den satt fint, tycker jag själv!

  Sokrates –

  Jag vet inte hur fel jag kan ha i det här för det var ganska längesedan jag ransakde skrifter och rådbråkade spörsmålet. Men, min slutsats utifrån de källor jag har tagit del av, även om somligt talar emot, är att den obligatoriska skolgången inte kom till och genomfördes på grund av statens goda vilja att sprida ljus till massorna. Nej, industrialiseringen medförde att far och mor nödgades arbeta borta från hemmet. Ungarna förvildades i rännstenen utan vägledning och vuxen tillsyn. Ja det var sannerligen ett stor bekymmer för alla samhällsklasser. Och det var skitsamma om det enbart varit ett bekymmer för de lägre skikten – men, då det sågs som ett bekymmer för de högre skred staten till handling. Alla barn skulle gå till skolan. Föräldrarna skulle se till att de gick dit, samt att de var ”hela och rena”. Det var på det stora hela en fråga om ren förvaring medan föräldrarna var på jobbet. Undantag till förvaringsprincipen fanns visst. En del lärare var hängivna, även om utbildning många gånger var skral.

  Först med den allmänna rösträtten insåg staten vikten av utbildning av medborgare. de blev så illa tvugna. Hela läroplanen genomsyras av att eleverna skall bli demokratiskt ansvarstagande samhällsmedborgare.

  Gilla

 4. sokrates skriver:

  Ja ”Staten” det är inte samma sak som ”polis” Aristoteles hade studerat över 100 olika ”Stadsstyren” . Hegel menade i sin ungdom att staten är en maskin som saknar verklighet och måste avskaffas han som senare blev Preussens statsfilosof . Macht aus der Staat ein Gurkensalat !
  Ja med industrisamhället och rösträtten är du inne på ett bra spår ,att hela läroplanen genomsyras av att eleverna skall bli demokratiskt ansvarstagande samhällsmedborgare låter ju fint men i vilket samhälle,
  är samhället en verklighet eller skapas och förnyas samhället hela tiden och får barnen bara en hammare med sig i verktygslådan tänk att kunna få vara med att skapa förändra förnya sammhället som tur är är det ju över med industrisamhället! Vem är emot att förnya ?

  Gilla

 5. Björn Thorén skriver:

  Hej hopp!

  Verkligheten, både förr och nu, bjuder inte enbart på en sanning eftersom det finns många olika verkligheter beroende på bland annat hur den ekonomiska situationen ser ut. Förr, en bondes son gjorde mer nytta för sin familj och för sig själv om han var hemma och lärde sig allt som behövdes för att ta över en dag, eller för att kunna hjälpa till och eventuellt utöka skörden. För dem torde ljuset vara en generationssak. Under förutsättning att sonen vill fortsätta i faderns fotspår.

  Ur nya tidevarv kommer nya tankar och nya idéer och bondens son skulle mycket väl kunna ha med hans tidevarv, den moderna världens nymoderniteter, som för fadern kanske är helt otänkbar och främmande, en större lycka som bonde än sin far. Men med facit i hand så satte han sig med största sannolikhet på bussen till huvudstaden då alla nya sanningar satte griller i huvudet på honom som alla andra som urbaniserade.

  Ur ett mänskligt synsett kanske inte alltid sanningen är till försvar för demokratin, eller? Utan demokrati torde undervisning inte enbart likställas med förvaring av elever utan också med farliga möjligheter till att påverka.

  Nu väntar mina drömmar (min andra verklighet) så jag önskaer eder en
  God Natt!
  Nalle

  Gilla

 6. csaar skriver:

  Utan tvekan intressant.

  Men, det är fortfarande EN verklighet du beskriver med din fullt möjliga, och säkerligen många gånger inträffade hypotes. Vi observatörer till din hypotes ser verkligheten, så där i finn inget bekymmer: antigen åker bondsonen till staden eller så gör han det inte. Att detta är bra för en, men dåligt för en annan ändrar inte på verkligheten. Det beskriver enbart två utfall av en situation i verkligheten.

  Det är de som tvistar huruvida han verkligen har åkt dit som bekymrar mig. De som säger ”bara för att han sa adjö, sågs på bussen av grannen och skickar ett vykort varje vecka med poststämpel från stadens postkontor betyder det INTE att han verkligen är i staden. Nej, vi tyckte att vi såg någon kring knuten som påminde om bondsonens vän, vilket måste betyda att bondsonen fortfarande är kvar på gården.”

  Men du har rätt i det att de utifrån vad som (åtminstone till synes) är bra för dem själva tror sig veta att detta något är bra i sig och att det i sin tur är en verklighet.

  Att sanning i sig är en demokratins väktare tror inte heller jag på. Men sanning och information konsumerad av väljare i en form som leder till kongruens med verkligheten i största möjliga mån borgar för att demokratin fungerar bättre. Folkstyre bör innebär att så många som möjligt så att säga ”vet”.

  Gilla

 7. Björn Thorén skriver:

  Hej hopp denna mysiga ljumma kväll!

  För denne som såg bondsonen hemmavid borde väl det vara dennes verklighet lika mycket som verkligheten hos dem som såg bondsonen gå på bussen och säga ”hej då”. Sanningen sitter i detta fall bonsonen själv på. OM nu inte han är i storstaden och drömmande tänker hela tiden på far och mor där hemma och när det är skördedags. Är han då hemma vid eller i staden?

  Att folkstyre borde innebära att ALLA ”eller så många som möjligt” vet sanningen över planerade politiska beslut, vad som är på gång och varför, är verkligen eftersträvanvärt. I min egen verklighet, åtminstonde sedan en tid och fram till idag, är att folket inte styr ett smack. De har ingen aning om vad de folkvalda planerar eller varför. Det är enbart ett fåtal, som är politiskt intresserade som har en chans att ta till sig någonslags verklighet, om ens då eftersom folkvalda har tendenser att säga vad väljare vill eller förväntas höra.

  Ibland undrar jag, lite juvinilt kan tyckas, om politikerna får lära sig att inte dela med sig av den sanning som de känner till eftersom sanningen ganska ofta kan göra ont och i vissa fall leda till anarki. Hur ställer du dig till detta?

  Kaffet mitt håller på att kallna eller är det jag som har väntat för länge med att dricka? Hur som… ha det gott!

  Vi hörs!
  Nalle

  Gilla

 8. csaar skriver:

  Åh, men varför kan vi inte vara överens om att det finns en verklighet och våra sanningar är tolkningar kring denna (enda) verklighet? Jag har ju ägnat en massa inlägg åt denna teori…

  Angående lokalpolitiker så kan det vara så att det är ganska tunnsått med lämpliga ämnen för verksamheten. Det finns botemedel mot det. det skulle dessutom leda till en upplyst allmänhet.

  Jag känner faktiskt till lokalpolitiker som blir mycket upprörda när någon försöker spela under täcket (hmmm, dålig metafor kanske) och som alltid kör med raka puckar. Dessa hedras tyvärr inte i samma grad som deras motsatser bannas. Men så är det väl i flera offentliga yrkesgrupper.

  Gilla

 9. PeO_W skriver:

  Du är klok Csaar… person, inte grupp.

  Gilla

 10. csaar skriver:

  Tack! Både för omdöme och rättning!

  Gilla

 11. PeO_W skriver:

  Kan ibland…. trots politikerhustru.

  Gilla

 12. csaar skriver:

  Min slutledningsförmåga säger mig att hon är socialdemokratiskt kommunalråd?

  Vinner jag färgradion?

  Gilla

 13. PeO_W skriver:

  Jajemensan.

  Gilla

 14. Pingback: Satans mördare…. « PeoWagstrom’s Weblog

 15. D green skriver:

  Då är det utbildning du behöver då…

  Det vore ju mer motiverat att massvaccinera mot säsongsinfluensan än svininfluensan.

  Gilla

 16. csaar skriver:

  Jag har inte sagt något om vilken farsot som skall kastas under vaccinets järnbeklädda hjul.

  Det är en intressant debatt särskillt intressant är inkonsekvensen: vilket är det? Är det vaccination i sig som är boven? Eller är det något i just det här vaccinet som utgör faran? Eller är det båda sakerna samtidigt? Motståndarna hoppar än hit än dit i den frågan – när argument och bevis för den ena saken hopar sig till deras nackdel i en av hypoteserna skuttas det snabbt vidare till en annan av dem, och så tillbaka igen. Jag säger inte att du gör det, för jag har inte läst dina inlägg än. Du är kanske inte ens en motståndare till vaccination eller till just det här vaccinet.

  En sak har du rätt i: jag behöver och vill ha utbildning, massor, helst 24 timmar om dygnet. Är du själv fullärd?

  Välkommen till min blogg.

  Gilla

 17. D Green skriver:

  Grunden för mitt ställningstagande emot massvaccination bygger bland annat på följande:

  1 Vaccinet är inte vetenskapligt testat och kommer inte att vara testat när massvaccinationen börjar.

  2 Dödligheten för svininfluensan är 0.1% och för säsongsinfluensan 0.5% Vilket borde göra en massvaccination mot säsongsinfluensan mer motiverad.

  3 Massvaccinationen bygger på att ett avtal om leverans som utlöstes när H1N1 klassades som pandemisk influensa och inte på dess ”farlighet”

  Att vissa begränsade riskgrupper kanske bör få vaccinet fast det är otestad är en svårare fråga. Influensa vaccin har visat sig endast minska de dödliga fallen med 15-20% även om skyddet mot att få smittan generellt är större. så en massvaccination skulle kunna få ner dödligheten till 0.085 – 0.080% inte så stor skillnad…

  Gilla

 18. csaar skriver:

  Det går nog inte ge dig foliehatt-status. Att väga risker (faktiska, källkritiskt pålitliga) mot varandra är givietvis ett krav.

  Är inte en av riskerna att denna flunsa, likt Spanska sjukan, först går ett varv, så att säga, för att sedan komma tillbaka en vända till i en farligare form? Den lär ju vara mycket lik Spanska sjukan, men hur de bygger hypotesen att den skall bete sig likadant i sin geografiska framfart vet jag inte.

  Sedan har vi det här med ”fullt friska unga människor” dessa ”ska ju inte dö” i en influensa. Att andra stater skickar sina sjuka till Sverige för vård på grund av att deras egna livsuppehållande ”mojjänger” inte räcker till. Detta är ju inget man hör talas om under en ”vanlig” influensahärjning, vilket givetvis kan ha och göra med massmediernas finansiella behov av att synas. Men jag tror nog att ett sådant scenario skulle ha väckt viss medial uppmärksamhet även under mer vanliga omständigheter. Jag tror nog ändå att denna influensa är speciell och inte enkom i det avseendet att massmedia täljer guld ur den.

  Har du någon källa på att vaccinet inte kommer att vara testat i September?

  Gilla

 19. D Green skriver:

  Uppgiften kommer från Sven Britton, infektionsläkare på Gävle sjukhus och professor emeritus i infektionsmedicin.

  Men även flera utländska forskare säger samma sak. Det tar helt enkelt för lång tid att göra kliniska tester på det vaccinet man tagit fram. Att man sen även enligt WHO har bytt stammar eftersom de nuvarande stammarna växte sämre än vad man räknat med gör att man kommer sälja vaccin med stammar som inte kommer ha testats i huvudtaget eftersom dom ju nu börjar produceras gör inte det hela säkrare.

  Läs även mitt nya inlägg på http://konspirationer-och-sanningar.blogspot.com/2009/08/vad-massvaccinationen-egentligen.html

  Gilla

 20. PeO_W skriver:

  Ett litet påpekande om skälen till vaccinationen mot just den så kallade svininfluensan. Anledningen till att man vill vaccinera är just för att man räknar med att ovanligt många kommer att insjukna i den här flunsan beroende på att det finns ovanligt få med egen immunitet. Vaccinet skall alltså inte ”ordna” färre dödsfall utan minska smittspridningen. För samhället som helhet är det betydligt större skadeverkningar med 50% av arbetsstyrkan i sjuksängen än de relativt få dödsfallen, oavsett det är säsongs eller svin som influensan är. Det faktum att influensavaccin har biverkningar är man mycket medveten om och det är ett skäl för varför man inte massvaccinerar mot vanlig säsongsinfluensa.

  Att media är mest intresserad av dödsfall i kombination med en ny virusstam har att göra med att gravstenar är bättre för upplagan än miljontals snuviga svenskar.

  Gilla

 21. D Green skriver:

  PeO_W: Det är ju dock inte troligt att 50% av arbetsstyrkan skulle insjukna samtidigt, så hela ditt resonemang faller

  Gilla

 22. PeO_W skriver:

  Det var ju dumt av mig att skriva ett exakt tal, korkat rent av eftersom jag borde förstått att du skulle attackera det i stället för att ta till dig resonemanget.

  Man vaccinerar alltså främst för att inte väldigt många skall insjukna samtidigt och störa samhällsfunktioner. Anledningen till att man nu går ut med massvaccinationer är för att skydda samhället mot störningar, störningar som befaras kunna orsaka mer skada än de kända nackdelarna med influensavaccin. Eftersom den här stammen kan antas smitta fler än vanlig säsongsinfluensa så anser man att det i motsats til säsongsflunsa är motiverat med massvaccinering.

  Det har alltå inte ett dyft att göra med det som skrivs i pressen i allmänhet och kvällspressen i synnerhet då de bara intresserar sig för ond bråd död.

  Gilla

 23. D Green skriver:

  Faktum är att man räknar på 400 000 smittade. Skyddseffekten kommer att ligga på kanske runt 50% för att inte bli sjuk. Med andra ord pratar vi om 200 000 sjuka utspritt över hösten. Det innebär inget stort hot mot samhället.

  Gilla

 24. PeO_W skriver:

  400 000 eller 200 000 är en rätt avsevärd skillnad, speciellt som spridningen över tid är större än spridningen geografiskt.

  Gilla

 25. D Green skriver:

  Tror inte att 400 000 utspritt över hösten och vintern behöver vara samhällsfarligt, det beror på hur vi nu bygger upp en beredskap. Men tänk på förlorade skatteintäkter av 200 000 som i snitt är sjuka i minst en vecka… Där har du ett större skäl.

  Gilla

 26. csaar skriver:

  Många anser nog att vaccination är en form av beredskap…

  Gilla

 27. D Green skriver:

  csaar: Då är väldigt många för blåögda. Många kommer att få svininfluensan som är en mild influensa, detta gäller oavsett om man massvaccinerar eller inte. Så för att ha beredskap får man se på problemet på ett annat sätt, vaccination löser inte problemet.

  Gilla

 28. csaar skriver:

  Ah,

  Det hela är alltså som en slags antites till ett traditionellt thrillerscenario: i filmens värld försöker ju alltid de styrande lugna allmänheten.
  (Nu utgår jag ifrån att ”de styrande” i vår thriller inte ser till exempel Aftonbladet som sitt ultimata språkrör, men ändå)

  Så, vaccinet är praktiskt taget verkningslöst, en homeopatisk dekokt?
  Är det din uppfattning vad det gäller vaccin i allmänhet, eller bara just detta vaccin i synnerhet?

  Gilla

 29. D green skriver:

  Knarkar du eller? Skyddseffekten av vaccinet kommer troligen hamna på runt 50% för att få själva sjukdommen. Skyddet mot ”död” ligger på 15% enligt den studien som gjordes i stockholm. Fakta.

  Gilla

 30. csaar skriver:

  Oj! ”bara” 50% då är det ju mycket bättre att låta bli och återgå till knarkandet.

  Gilla

 31. D green skriver:

  Kolla upp studien själv istället för att komma med ogrundade antagande. Vem har sagt att vaccinet är verkningslöst?

  Gilla

 32. csaar skriver:

  Av oss båda är det nog enbart hos dig frågor kan förvandlas till antaganden. Du maler på som om vaccinet är verkningslöst och då ville jag veta om det var hur du uppfattade det.

  Det är ju min blogg, så jag trodde att jag fick ställa en fråga. Men jag skall låta dig vara ifred i fortsättningen. Jag har ju mitt knark att ägna mig åt.

  Gilla

 33. D Green skriver:

  Svar på frågan: Vaccin i allmänhet går inte säga eftersom alla har olika bra skyddseffekt. De som har sämst skyddseffekt är influensavaccin som brukar ge ett skydd mot insjuknande mellan 30 – 80 % beroende lite olika för olika år. Mot just dödlighet har 2 studier pekat på att för just dödligheten spelar vaccinet en liten roll. En Holländsk studie visar till och med att du har större risk att dö om du vaccinerar dig mot influensan. Men stockholmsstudien som inte är så gammal visar att 10-15% av de fallen skyddas. Är det svar på din fråga?

  Sorry… Kanske såg en aggressiv ton från din sida som inte fanns…

  Gilla

 34. csaar skriver:

  Nej, aggresiv blir jag bara vid förhandlingar, detta är en diskussion.

  Hmmm, hur kan man veta att vaccinet ökar risken för att dö? Man kan ju inte ta om scenariot med samma människa en gång till minus vaccinet? Jag menar hon dog ju…

  Det är klart, studien görs på två grupper som smittas. En utan vaccin och en med. Och sedan jämför man hur många som dog. Det måste nog ändå misstänkas att dessa som smittades och till råga på allt dog fastän de fått vaccin kanske hade dött även utan vaccin – vaccinet ökade ju knappast risken för dem att få smittan eller hur? Jag läste en sammanfattning av en studie från 2008 där jag känner igen dina procental, men inget om ökad dödlighet.

  Hur som helst. effekten av ett möjligt skydd på 50% är inte lika med att enbart hälften smittas. Effekten blir att de som inte smittas (men skulle ha smittats utan vaccin) inte heller kommer att sprida smittan vidare (i samma utsträckning som om de blivit sjuka) Jag skulle tro att skalan på vaccinerade/smittade har en (något) negativ logaritm. Jag kan se det framför mig, men det kan ju vara knarket….

  Gilla

 35. csaar skriver:

  Något av intresse från tidsskriften ”Smittskydd” (nr5 2008):

  ”Risken att dö på grund av komplikationer av influensan var enligt Stockholmsstudien reducerad med närmare 40 procent hos dem som vaccinerades och mönstret var snarlikt under två på varandra följande år.
  – Men när man sedan justerade siffrorna i Stockholmsstudien, så att man tog hänsyn till hur dödligheten såg ut även efter influensaperioden, kom man fram till att skillnaden i dödlighet minskade till drygt tio procent hos dem som vaccinerades, säger han.”

  ”han” är förmodligen Olof Nyrén. Denna artikel är inte samma som studien jag (helt fritidsklädd) hänvisade till tidigare och citatet gällde äldre som smittats av influensa alternativt vaccinerats mot den samme.

  Gilla

 36. D Green skriver:

  Ja det är de ojusterade siffrorna. Om du läster djupare i studien så ser du att de justerade värdena är 15 – 20 % (Det var en annan studie som sa 10 – 15% kommer dock inte ihåg vilken på rak arm)

  Men titta på sid 27 i denna länk så får du se de justerade värdet av stockhollmsstudien.

  Klicka för att komma åt 62bfa2d876.pdf

  Gilla

 37. csaar skriver:

  Det var ju ett mycket träffande citat där som väl sammanfattar min ödmjuka uppfattning:

  ”Vaccin skyddar! Hur mycket är snarare en akademisk fråga”

  För 50% skydd är, hur man än vrider och vänder på det, bättre än inget skydd. Till och med 25% ja rent av 15%.

  Gilla

 38. D Green skriver:

  Det är inte riktigt så enkelt tyvärr… Om 50% fortfarande få influensan men något mildare kan dom faktiskt istället bidra med att sprida smittan eftersom dom då kanske inte väljer att vara hemma och kurera sig. Säg t.ex att 50% av dom 50% som vaccinerat sig istället får milda känningar av sjukdommen och väljer att fortsätta jobba och vara ute i samhället i skolor och inom omsorgen. Då har vi en högre smittspridning totalt eller hur.

  Så din tes om en om negativt log-skala går nog inte tillämpa. Rekommenderar att du läser den delen som kommer från studien och inte bara det som är framtaget som presentations material. Har tyvärr inte länken till själva studien på denna datorn.

  Gilla

 39. csaar skriver:

  Jag kan ju givetvis inte bevisa min negativa logaritm-tes. Men, det känns som att du verkligen vill få vaccin i en dålig dager. Jag kan ju bara se till mig själv och säga att jag hade utan tvekan följt de riktlinjer som finns – stanna hemma om du är sjuk.

  För att en population som helhet skall få ett skydd mot en epedimi, och då menar jag för att ovaccinerade spädbarn också skall skyddas, krävs att minst 75% vaccinerar sig. Så jag tycker nog att vi skall försöka uppnå minst det procenttalet.

  Det finns exempel att peka på här – Tidigt 1800-tal. En enda liten dam i london var på egen hand orsak till flera tyfusepedimier. Hon bar smittan, men hade inga symptom – hon arbetade tyvärr som kokerska. Hon förbjöds att utföra detta arbete, men kunde inte låta bli, där av flera epedimier. Om vi fantiserar att det fanns ett vaccin (låter sig inte göras för tyfus är ju som bekant en sjukdom orsakad av en bakterie) och Londons befolkning var vaccinerade, ja då hade förmodligen ingen epedimi brutit ut. Visst folk hade blivit sjuka, men inte till det antalet. Vaccin kan förhindra epedimier, inte att enstaka eller rent av flera blir sjuka. Men, i en del fall har vaccin framgångsrikt utrotat sjukdomar (nästan). Nu ger väl influensavaccin sämre skydd i jämförelse, men ändå.

  Gilla

 40. csaar skriver:

  Ok,

  Vaccinet (prototypen) ger ett 94% skydd
  12000 personer har testat vaccinet, 300 av dessa var barn
  10% fick smärre biverkningar – ont i leder, huvudvärk.
  Den vaccinerade kan drabbas av en mild form av influensa, men drabbas inte av döden.

  (DN 30/8)

  Gilla

 41. Pingback: En fara för demokratin… « PeoWagstrom’s Weblog

 42. Picare skriver:

  Ett nog så sant och bra skrivet inlägg. Men, ”dessa foliehattar sätter hellre in ett virusskydd i sina datorer än i sina barn” tyder nog på en liten släng av ”De som tror på allt som presenteras”.
  Åtminstone med den massiva propagandaapparat och mediahysteri som rådde i höstas kring svininfluensan i åtanke.
  Vi vill lätt tro att experter och myndighetsmänniskor i sina uttalnden och beslut är befriade från sina egna åsikter och inte trampat i samma fälla som du själv mycket träffsäkert beskriver. Tyvärr är dessa också bara människor.
  Men o andra sidan hade du kanske inte alls grisasnuvan i åtanke 🙂

  Gilla

 43. csaar skriver:

  Tack

  Svinflunsan:
  Hysterin var stor på båda hållen och det roliga, även om det inte alls är roligt, var att vissa tidningar stod för denna hysteri åt bägge sidor. Undersökningar har visat att i sådana lägen väljer vi (och med vi menar jag den stora massan :-)) att tro på den information som stödjer vad man redan tror på.
  Min uppfattning är dock att vaccinmotståndarna var de mest spattiga.

  Jag skev inlägget för att belysa faran med att tro att en åsikt har samma värde som ett faktum i strävan efter att fatta bra beslut. Jag hade inte formulerat mig på det viset om det inte varit för vaccinmotståndarnas korkade ”fakta” och argument, just då. Men, när jag i allmänhet tänker på vaccin går tankarna oftast till kor, smittkopporna och Jenner, eller till de stackars satar som tror att vaccin orsakar autism.

  Gilla

 44. csaar skriver:

  Du skatan – jag läste ditt inlägg om lärare och arbetstider. Vad SKL vill är att ta förtroende och planeringstid till att lägga till fler lektioner. Detta sägs naturligtvis inte rakt ut, men det är vad som kommer att hända om de får som de vill. Vi kommer att få fler klasser – och mindre tid till varje elev och till att allt annat jobb kring undervisningen.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s